Kalendarz

Rok 2020

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 zajęte zajęte
2 wyjazd\przyjazd zajęte
3 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
4 zajęte
5 zajęte
6 wyjazd\możliwy przyjazd
7
8
9
10 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
11 zajęte zajęte zajęte zajęte
12 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd możliwy przyjazd
13
14
15
16
17 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
18 zajęte zajęte zajęte zajęte
19 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
20
21
22
23 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
24 zajęte zajęte zajęte zajęte
25 zajęte zajęte zajęte zajęte
26 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 przyjazd
2 zajęte
3 przyjazd przyjazd zajęte przyjazd
4 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
5 zajęte zajęte zajęte
6 zajęte zajęte zajęte
7 wyjazd\przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd wyjazd\przyjazd
8 zajęte zajęte zajęte
9 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
10
11
12
13
14
15 przyjazd
16 zajęte
17 zajęte
18 zajęte
19 zajęte
20 zajęte
21 zajęte zajęte zajęte
22 wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
23 zajęte
24 zajęte
25 wyjazd\możliwy przyjazd
26
27
28 przyjazd przyjazd
29 zajęte przyjazd zajęte zajęte

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
2 wyjazd\możliwy przyjazd
3
4
5
6 sr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 sr
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 przyjazd
15 zajęte
16 wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd
17 zajęte
18 wyjazd\możliwy przyjazd
19
20
21
22 przyjazd
23 zajęte
24 wyjazd\możliwy przyjazd
25
26
27
28 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
29 zajęte zajęte zajęte zajęte
30 zajęte zajęte zajęte zajęte
31 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
3 zajęte zajęte zajęte zajęte
4 zajęte zajęte zajęte zajęte
5 wyjazd\przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\przyjazd wyjazd\przyjazd
6 zajęte zajęte zajęte
7 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte zajęte
8 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
9 zajęte
10 wyjazd
11 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
12 zajęte zajęte zajęte zajęte
13 zajęte zajęte zajęte zajęte
14 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
15 zajęte
16 zajęte
17 zajęte
18 zajęte
19 zajęte przyjazd
20 wyjazd\ przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
21 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
22 wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd
23 wyjazd\możliwy przyjazd
24
25 przyjazd
26 zajęte
27 wyjazd\możliwy przyjazd
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3 przyjazd przyjazd przyjazd
4 zajęte zajęte zajęte
5 zajęte zajęte zajęte
6 zajęte zajęte zajęte
7 zajęte przyjazd zajete zajęte
8 zajęte zajęte zajęte zajęte
9 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte zajęte wyjazd\przyjazd
10 zajęte wyjazd zajęte
11 przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd zajęte
12 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
13 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
14 zajęte
15 przyjazd zajęte
16 przyjazd zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
17 zajęte wyjazd\przyjazd przyjazd
18 zajęte zajęte zajęte
19 wyjazd wyjazd\przyjazd przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
20 przyjazd zajęte zajęte przyjazd
21 zajęte zajęte zajęte zajęte
22 zajęte zajęte zajęte zajęte
23 zajęte zajęte zajęte zajęte
24 zajęte zajęte zajęte wyjazd
25 zajęte wyjazd\przyjazd wyjazd\przyjazd przyjazd
26 zajęte zajęte zajęte zajęte
27 wyjazd\ przyjazd zajęte zajęte zajęte
28 zajęte zajęte zajęte zajęte
29 zajęte zajęte zajęte zajęte
30 zajęte zajęte zajęte zajęte
31 zajęte zajęte zajęte zajęte

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 zajęte zajęte zajęte zajęte
2 wyjazd\przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\ przyjazd wyjazd\przyjazd
3 zajęte zajęte zajęte
4 zajęte zajęte zajęte
5 zajęte przyjazd zajęte zajęte
6 zajęte zajęte zajęte zajęte
7 zajęte zajęte zajęte wyjazd\przyjazd
8 zajęte wyjazd\możliwy pzyjazd zajęte zajęte
9 wyjazd\przyjazd przyjazd wyjazd\ przyjazd wyjazd\przyjazd
10 zajęte zajęte zajęte zajęte
11 zajęte zajęte zajęte zajęte
12 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
13 zajęte zajęte przyjazd
14 zajęte wyjazd\przyjazd zajęte przyjazd
15 wyjazd\ przyjazd zajęte zajęte zajęte
16 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd zajęte zajęte
17 zajęte zajęte zajęte
18 zajęte zajęte zajęte
19 zajęte zajęte zajęte
20 zajęte zajęte zajęte
21 wyjazd\przyjazd przyjazd wyjazd\ przyjazd wyjazd\przyjazd
22 zajęte zajęte zajęte zajęte
23 zajęte zajęte zajęte zajęte
24 zajęte zajęte zajęte zajęte
25 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
26 zajete zajęte zajęte zajęte
27 zajęte zajęte zajęte zajęte
28 zajęte zajęte zajęte zajęte
29 zajęte zajęte zajęte zajęte
30 zajęte zajęte zajęte zajęte
31 zajęte zajęte zajęte zajęte

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4 przyjazd przyjazd
5 zajęte zajęte
6 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
7
8
9 przyjazd
10 wyjazd\możliwy przyjazd
11 przyjazd
12 zajęte
13 zajęte
14 zajęte
15 zajęte
16 zajęte
17 zajęte
18 wyjazd\przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
19 zajęte zajęte zajęte zajęte
20 wyjazd\ przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
21 zajęte
22 zajęte
23 zajęte
24 zajęte przyjazd przyjazd
25 zajęte zajęte zajęte
26 zajęte zajęte zajęte
27 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
28 wyjazd\możliwy przyjazd
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
3 zajęte zajęte zajęte zajęte
4 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
5
6
7
8
9 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
10 zajęte zajęte zajęte zajęte
11 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
24 zajęte zajęte zajęte zajęte
25 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
26
27
28
29
30 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
31 zajęte zajęte zajęte zajete

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
2
3
4
5
6
7 przyjazd
8 zajęte
9 zajęte
10 wyjazd\przyjazd
11 zajęte
12 zajęte
13 zajęte
14 zajęte
15 wyjazd\możliwy przyjazd
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
26 zajęte zajęte zajęte zajęte
27 zajęte zajęte zajęte zajęte
28 zajęte zajęte zajęte zajęte
29 wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd
30 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
31 zajęte zajęte zajęte zajęte

Rok 2021

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6 sr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 sr
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31