Kalendarz

Rok 2019

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 wt zajęte zajęte zajęte zajęte
2 śr wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
3 cz
4 pt przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
5 sb zajęte zajęte zajęte zajęte
6 N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
7 pn
8 wt
9 śr
10czw
11 pt przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
12 sb zajęte zajęte zajęte zajęte
13 N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
14pn
15wt
16śr
17czw
18pt przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
19sb zajęte zajęte zajęte zajęte
20N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
21pn
22wt
23śr
24czw przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
25pt zajęte zajęte zajęte zajęte
26sb zajęte zajęte zajęte zajęte
27N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
28pn
29wt
30śr
31czw

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1pt
2sb
3N
4pn
5wt
6śr
7czw
8pt
9sb
10N
11pn
12wt
13śr
14czw
15pt przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
16sb zajęte zajęte zajęte zajęte
17N zajęte zajęte zajęte zajęte
18pn wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
19wt
20śr
21czw
22pt
23sb
24N
25pn
26wt
27śr
28czw

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1pt
2sb
3N
4pn
5wt
6śr
7czw
8pt
9sb
10N
11pn
12wt
13śr
14czw
15pt przyjazd
16sb zajęte
17N wyjazd\możliwy przyjazd
18pn
19wt
20śr
21czw
22pt
23sb
24N
25pn
26wt
27śr
28czw
29pt
30sb
31N

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1pn
2wt
3śr
4czw
5pt przyjazd przyjazd przyjazd
6sb zajęte zajęte zajęte
7N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
8pn
9wt
10śr
11czw
12pt
13sb
14N
15pn
16wt
17śr
18czw
19pt przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
20sb zajęte zajęte zajęte zajęte
21N zajęte zajęte zajęte zajęte
22pn wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
23wt
24śr
25czw
26pt
27sb
28N
29pn
30wt przyjazd

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1śr zajęte przyjazd
2czw przyjazd zajęte zajęte przyjazd
3pt zajęte zajęte zajęte zajęte
4sb zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
5N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
6pn
7wt
8śr
9czw
10pt przyjazd
11sb zajęte
12N wyjazd\możliwy przyjazd
13pn
14wt
15śr
16czw
17pt przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
18sb zajęte zajęte zajęte zajęte
19N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy\przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
20pn
21wt
22śr
23czw
24pt przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
25sb zajęte zajęte zajęte zajęte
26N wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
27pn
28wt
29śr
30czw przyjazd
31pt zajęte

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 zajęte zajęte zajęte zajęte
2 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd    wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
3
4
5 przyjazd
6 zajęte
7 przyjazd zajęte
8 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
9 wyjazd\możliwy przyjazd
10
11
12 przyjazd
13 zajęte
14 zajęte przyjazd przyjazd przyjazd
15 zajęte zajęte zajęte zajęte
16 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
17 zajete wyjazd\możliwy przyjazd
18 zajęte
19 zajęte
20 wyjazd\przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
21 zajęte zajęte zajęte zajęte
22 zajęte zajęte zajęte zajęte
23 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
24 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
25 zajęte zajęte zajęte zajęte
26 zajęte zajęte zajęte zajęte
27 zajęte zajęte zajęte zajęte
28 zajęte zajęte zajęte zajęte
29 zajęte zajęte zajęte zajęte
30 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 przyjazd
2 zajęte
3 zajęte
4 zajęte przyjazd przyjazd przyjazd
5 zajęte zajęte zajęte zajęte
6 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
7 zajęte zajęte przyjazd
8 zajęte zajęte zajęte
9 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
10 zajęte zajęte
11 zajęte przyjazd zajęte
12 zajęte zajęte zajęte przyjazd
13 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
14 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
15 zajęte
16 zajęte
17 zajęte
18 zajęte
19 zajęte przyjazd przyjazd przyjazd
20 zajęte zajęte zajęte zajęte
21 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
22 zajęte zajęte
23 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
24 zajęte
25 przyjazd zajęte przyjazd
26 zajęte zajęte zajęte
27 zajęte zajęte zajęte
28 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
29 zajęte
30 zajęte
31 wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 zajęte
2 zajęte
3 przyjazd przyjazd zajęte przyjazd
4 zajęte zajete zajęte zajęte
5 zajęte wyjazd\mozliwy przyjazd wyjazd\mozliwy przyjazd zajęte
6 zajęte zajęte
7 zajęte przyjazd zajęte
8 zajęte zajęte przyjazd zajęte
9 zajęte zajęte zajęte zajęte
10 zajęte zajęte zajęte zajęte
11 zajęte zajęte zajęte zajęte
12 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
13 zajęte zajęte
14 zajęte zajęte
15 przyjazd przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd
16 zajęte zajęte zajęte zajęte
17 zajęte zajęte zajęte zajęte
18 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
19 zajęte zajęte zajęte
20 zajęte zajęte zajęte
21 zajęte zajęte zajęte
22 zajęte zajęte zajęte
23 zajęte zajęte zajęte
24 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
25 zajęte zajęte
26 zajęte zajęte
27 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
28 zajęte
29 zajęte
30 zajęte przyjazd
31 zajęte zajęte

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
2
3
4
5
6 przyjazd przyjazd
7 przyjazd zajęte zajęte
8 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
9 zajęte
10 zajęte
11 zajęte
12 zajęte
13 zajęte przyjazd
14 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
15 wyjazd\możliwy przyjazd
16
17
18
19
20 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
21 zajęte zajęte zajęte zajęte
22 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
23
24
25
26
27 przyjazd przyjazd przyjazd
28 zajęte zajęte zajęte przyjazd
29 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
30 wyjazd\możliwy przyjazd

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
5 zajęte zajęte zajęte zajęte
6 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
7
8
9
10
11 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
12 zajęte zajęte zajęte zajęte
13 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
14
15
16
17
18 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
19 zajęte zajęte zajęte zajęte
20 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
21
22
23
24 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
25 zajęte zajęte zajęte zajęte
26 zajęte zajęte zajęte zajęte
27 zajęte zajęte zajęte zajęte
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
10 zajęte zajęte zajęte zajęte
11 wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd
12
13
14
15 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
16 zajęte zajęte zajęte zajęte
17 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
18
19
20
21
22 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
23 zajęte zajęte zajęte zajęte
24 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd wyjazd wyjazd
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6 przyjazd przyjazd
7 zajęte zajęte
8 wyjazd wyjazd
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
22 zajęte zajęte zajęte zajęte
23 zajęte zajęte zajęte zajęte
24 zajęte zajęte zajęte zajęte
25 zajęte zajęte zajęte zajęte
26 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
27 przyjazd
28 zajęte przyjazd
29 zajęte zajęte
30 zajęte zajęte
31 zajęte zajęte

Rok 2020

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 zajęte zajęte
2 wyjazd\przyjazd zajęte
3 zajęte wyjazd\możliwy przyjazd
4 zajęte
5 zajęte
6 wyjazd\możliwy przyjazd
7
8
9
10 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
11 zajęte zajęte zajęte zajęte
12 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd możliwy przyjazd
13
14
15
16
17 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
18 zajęte zajęte zajęte zajęte
19 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
20
21
22
23 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
24 zajęte zajęte zajęte zajęte
25 zajęte zajęte zajęte zajęte
26 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 przyjazd
2 zajęte
3 przyjazd przyjazd zajęte przyjazd
4 zajęte zajęte wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
5 zajęte zajęte zajęte
6 zajęte zajęte zajęte
7 wyjazd\przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd wyjazd\przyjazd
8 zajęte zajęte zajęte
9 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
10
11
12
13
14
15 przyjazd
16 zajęte
17 zajęte
18 zajęte
19 zajęte
20 zajęte
21 zajęte zajęte zajęte
22 wyjazd\możliwy przyjazd przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
23 zajęte
24 zajęte
25 wyjazd\możliwy przyjazd
26
27
28 przyjazd przyjazd
29 zajęte przyjazd zajęte zajęte

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
2 wyjazd\możliwy przyjazd
3
4
5
6 sr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 sr
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
5 zajęte zajęte zajęte zajęte
6 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 przyjazd przyjazd przyjazd przyjazd
12 zajęte zajęte zajęte zajęte
13 zajęte zajęte zajęte zajęte
14 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 przyjazd
21 zajęte
22 zajęte
23 zajęte
24 zajęte
25 zajęte
26 zajęte
27 wyjazd\możliwy przyjazd
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 przyjazd
14 przyjazd zajęte
15 zajęte zajęte
16 wyjazd\możliwy przyjazd zajęte
17 zajęte
18 zajęte
19 zajęte
20 zajete
21 wyjazd\możliwy przyjazd
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

dzień pokój dwu-osobowy z łazienką pokój dwu-osobowy z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką studio cztero-osobowe z łazienką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 przyjazd przyjazd
24 zajęte zajęte
25 zajęte zajęte
26 zajęte zajęte
27 wyjazd\możliwy przyjazd wyjazd\możliwy przyjazd
28
29
30
31